Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009

Προειδοποίηση από Ε.Ε. για τη λίμνη Κορώνεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί δικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας, επειδή η χώρα μας δεν έχει θέσει σε εφαρμογή επαρκή μέτρα για την προστασία ενός από τους σημαντικότερους υγρότοπους της Ευρώπης, όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση.
Η υπόθεση αφορά τη ρύπανση και την υποβάθμιση της λίμνης Κορώνειας, στον Νομό Θεσσαλονίκης. Εστάλη στην Ελλάδα πρώτη γραπτή προειδοποίηση για μη εφαρμογή του αναγκαίου για τη συγκεκριμένη περιοχή νομικού πλαισίου προστασίας και διατήρησης.

Γραπτή προειδοποίηση προς την Ελλάδα για τη λίμνη Κορώνεια
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει στην Ελλάδα πρώτη γραπτή προειδοποίηση για ανεπαρκή μέτρα προστασίας και διατήρησης της λίμνης Κορώνειας, υγροτόπου διεθνούς σημασίας.
Μετά από τις διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν το 2002 λόγω της ρύπανσης και της υποβάθμισης της λίμνης, οι ελληνικές αρχές δεσμεύθηκαν να θεσπίσουν ειδικό νομικό πλαίσιο και να αντιμετωπίσουν τις παράνομες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη περιοχή. Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν το νομικό πλαίσιο και ενέκριναν σχέδιο διαχείρισης και αποκατάστασης για τον υγρότοπο, ενώ πολλές από τις δράσεις του σχεδίου αυτού πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν από την Επιτροπή.
Ωστόσο , η εφαρμογή των μέτρων προστασίας προχωρεί με αργούς ρυθμούς. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για να αποτρέψει την υποβάθμιση της λίμνης και την παρενόχληση της πανίδας και της χλωρίδας. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει νέα διαδικασία επί παραβάσει και να απευθύνει στην Ελλάδα πρώτη γραπτή προειδοποίηση.

Περιβαλλοντικά ζητήματα στη λίμνη Κορώνεια
Η λίμνη Κορώνεια π λήττεται από άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού για άρδευση, με αποτέλεσμα τη δραματική πτώση της στάθμης των υδάτων της. Η λίμνη παρουσιάζει επίσης έντονη ρύπανση, οφειλόμενη στις απορρίψεις θρεπτικών στοιχείων, βαρέων μετάλλων και άλλων ρύπων από βιομηχανίες και πόλεις της γύρω περιοχής. Τα θρεπτικά αυτά στοιχεία ευνοούν την υπερβολική ανάπτυξη φυκών που καταπνίγουν άλλες μορφές ζωής (διαδικασία γνωστή ως «ευτροφισμός»).
Η λίμνη έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 και προστατεύεται στο πλαίσιο των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά 1 και τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα) 2 . Φιλοξενεί πολυάριθμα απειλούμενα, ενδημικά ή σπάνια, ενδιαιτήματα, είδη και πτηνά και έχει χαρακτηριστεί βάσει της σύμβασης Ραμσάρ (διεθνής συνθήκη για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση των φυσικών υγροτόπων. Επιπλέον, η Ελλάδα υπέχει υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία για τις απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον 3 και από την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 4 , η οποία επιβάλλει στα κράτη μέλη την επεξεργασία, σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα, των λυμάτων που προορίζονται για απόρριψη σε ευπαθείς περιοχές.

Δικαστική διαδικασία
Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί δικαστική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι στοιχειοθετείται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.
Με βάση την απάντηση, ή ελλείψει απαντήσεως, του κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του αποστείλει «αιτιολογημένη γνώμη» (δεύτερη και τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται ρητά και κατηγορηματικά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει υπάρξει εν προκειμένω παράβαση του κοινοτικού δικαίου και καλείται το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, κατά κανόνα δίμηνης.
Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις.
Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητεί από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικής ποινής στο ενεχόμενο κράτος μέλος.
Ναυτεμπορική

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009

Οργανώσεις επικρίνουν ΕΕ για την αναβολή αποφάσεων κατά της κλιματικής αλλαγής

Μετά τη λήξη της συνόδου


Reuters
Για τον Οκτώβριο αναβάλλεται η απόφαση για τη χρηματοδότηση μέτρων σε αναπτυσσόμενες χώρες
Βρυξέλλες
Στείλε το άρθρο με emailΤύπωσε το άρθρο


Στη διήμερη σύνοδο της ΕΕ που λήγει την Παρασκευή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχασαν την ευκαιρία να αναλάβουν πολιτική πρωτοβουλία κατά της κλιματικής αλλαγής, καθώς επέλεξαν να αναβάλουν οποιεσδήποτε αποφάσεις για το φθινόπωρο, προειδοποιεί η WWF και η Greenpeace.

Οι ηγέτες των χωρών-μελών της ΕΕ συμφώνησαν να ορίσουν την 30η Οκτωβρίου ως προθεσμία για μια απόφαση της Ένωσης για το πώς θα μοιραστούν τα μέλη της τον λογαριασμό για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε φτωχά κράτη.

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε την Παρασκευή πως αν η ΕΕ δεν αναλάβει πιο τολμηρή δράση δεν θα επιτύχει το στόχο που έχει θέσει για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά ένα πέμπτο ως το 2020.

«Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι, με τη δράση που έχει αναλάβει, η ΕΕ δεν θα καταφέρει να πετύχει ως το 2020 το στόχο της όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας» αναφέρει έγγραφο της Επιτροπής. Αποδίδει το πρόβλημα στην αδυναμία της κοινής γνώμης να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα, καθώς και σε πολιτικούς που υποβαθμίζουν το ζήτημα για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για οικοδόμους, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους.

«Αυτοί που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις δεν θέλουν να θίξουν ευαίσθητα θέματα που σχετίζονται με συμπεριφορές» επισημαίνει το έγγραφο.

Την απορία του για την αναβολή λήψης αποφάσεων εξέφρασε ο Τζέισον Άντερσον, υπεύθυνος της WWF για την ευρωπαϊκή κλιματική και ενεργειακή πολιτική: «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν δίκιο όταν δήλωναν πως έχει έρθει ο καιρός για να επιταχύνει η διεθνής κοινότητα το ρυθμό των διαπραγματεύσεων και να αναλάβει τις δεσμεύσεις που χρειάζονται για να περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Αναπόφευκτα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα, γιατί δεν πήραν μια απόφαση που να στηρίζει αυτούς τους στόχους;»

Οι συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής συμφώνησαν ότι οι αναπτυγμένες χώρες και μεγάλες αναδυόμενες δυνάμεις, όπως η Κίνα και η Ινδία, θα πρέπει να μοιραστούν το λογαριασμό για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας θέρμανσης, ο οποίος υπολογίζεται σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας και του μεριδίου της στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Όμως ανέβαλαν ως το φθινόπωρο τη συζήτηση για το πώς τα 27 μέλη της ΕΕ θα πρέπει να μοιραστούν το μερίδιο της Ευρώπης στο λογαριασμό.

Με αυτή την παρελκυστική τακτική, προειδοποιεί η WWF, υπάρχει κίνδυνος να φτάσει η ΕΕ χωρίς κοινή πολιτική στη σημαντική διεθνή διάσκεψη που θα διεξαχθεί το Δεκέμβριο στην Κοπεγχάγη .

«Το γεγονός ότι η ΕΕ δεν αναλαμβάνει δράση τώρα αφήνει ορθάνοικτο το δρόμο για να βάλουν νερό στη συμφωνία λιγότερο φιλόδοξες χώρες, όπως η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ» δήλωσε ο Γιόρις ντεν Μπλάνκεν, διευθυντής της Greenpeace για την κλιματική και την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ/Reuters/Γερμανικό