Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

Χαρούπι και χαρουπιά [Β’ μέρος]

– οι δυνατότητες παραγωγής Χαρουπιού στην Ελλάδα
– στατιστικά στοιχεία σχετικά με την παραγωγή Χαρουπιού στην Ελλάδα και Κύπρο
– το Χαρούπι στην Κύπρο τότε και σήμερα, στις προοπτικές ανάπτυξης της παραγωγής του επενδύει η Κύπρος
– εφαρμογές του Χαρουπιού στην διατροφή, στη βιομηχανία, ως ζωοτροφή
Με την παρούσα ανάρτηση συνεχίζουμε την μελέτη μας σχετικά με το επονομαζόμενο – και όχι άδικα όπως θα δούμε – ‘’δένδρο εργοστάσιο’’, την Χαρουπιά. Στο προηγούμενο άρθρο μας, βλέπε εδώ, είχαμε παρουσιάσει κάποια στοιχεία σχετικά με το δένδρο της χαρουπιάς και εφαρμογές του, που μάλιστα αναπτύχθηκαν είτε εγχώρια και οδηγήθηκαν από το κράτος σε αποτυχία είτε στο εξωτερικό.
Γράφει, λοιπόν, ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος [1]:
‘’Σήμερα γίνεται χαρουποκαλλιέργεια στις Η.Π.Α., στο Ισραήλ και την Κύπρο. Η παραγωγή της Ελλάδος ανήρχετο στο παρελθόν στους 35-40.000 τόνους, αλλά λόγω της αδιαφορίας και της μη επιστημονικής αντιμετωπίσεως, έχει κατέβει πιθανώς σε 20.000 τόνους. (1) Αυτό οφείλεται στο ότι η μεγαλύτερη παραγωγή από όλες που ήταν η Κρήτη, – που έχει μπλέξει με τον τουρισμό, και με καμία επιστημονική αντιμετώπιση της χαρουπιάς – άρχισε να φθίνει.