Τετάρτη 11 Αυγούστου 2010

ΕπιχείρΕπιχείρηση «πράσινο» νησί στήνεται στον Αη Στράτη

Τεχνολογίες φιλικές στο περιβάλλον

(Φωτογραφία: Αρχείο ΔΟΛ )
Αθήνα
Αρχίζει η υλοποίηση του έργου «"Πράσινο νησί - Αϊ Στράτης», όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Παιδείας,που θα είναι η χρηματοδοτούσα Αρχή, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Το έργο, προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ " Έρευνα και Τεχνολογία" και θα περιλαμβάνει:
- Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και αποθήκευσης ενέργειας.
- Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και κάλυψη θερμικών και ψυκτικών φορτίων με χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) σε δημόσια κτήρια.
- Αυτόνομες σταθερές εφαρμογές παροχής ενέργειας σε κτηνοτροφικές μονάδες του νησιού.
- Έργα "πράσινων" μεταφορών ( ηλεκτρικών οχημάτων και οχημάτων υδρογόνου), καθώς και αντίστοιχων σταθμών ανεφοδιασμού.
- Λοιπές πράσινες παρεμβάσεις, όπως υδροπονικά θερμοκήπια, βιολογική γεωργία, αλιεία και κτηνοτροφία.
Κύριος του έργου θα είναι η κοινότητα Αγ. Ευστρατίου και τα αποτελέσματά του θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον σε ελληνικά νησιά αντίστοιχου ή μεγαλύτερου μεγέθους.
Η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού υλοποίησης των έργων αναμένεται εντός του 2010, ενώ στις αρχές του 2011 αναμένεται η εγκατάσταση της ηλεκτροπαραγωγής και των υπόλοιπων παρεμβάσεων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: